ក្រសួងសុខាភិបាល​កម្ពុ​ជា អ្នក​ឆ្លង​មេរោគ​កូ​វីដ​១៩ (COVID-19)​សរុប​កើន​ដល់​១១៤​នាក់​

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗ
0
5387

​នៅថ្ងៃនេះ​ក្រសួងសុខាភិបាល​កម្ពុជា បាន​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​មេរោគ​កូ​វីដ​១៩ (COVID-19) ថ្មី​ចំនួន​០៤​នាក់ បន្ថែមទៀត ខណៈ​មាន​អ្នកជា​សះស្បើយ​ពី​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ ថ្មី​មាន​ចំនួន​១​នាក់ ធ្វើ​ឲ្យ​ចំនួន​សរុប​កើន​ដល់​៣៥​នាក់ និង​កំពុង​សម្រាក​ព្យាបាល​៧៩​នាក់ នៃ​អ្នក​ឆ្លង​សរុប​កើន​ដល់​១១៤​នាក់ បើ​គិត​ត្រឹម​ព្រឹក​ថ្ងៃទី​០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២០​នេះ​។​